W życie weszły nowe obostrzenia. Kogo dotyczą?

Nowe obostrzenia znalazły się w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw chwilę przed północą 22 lutego. Większość z nich wchodzi w życie  23 lutego.

Kogo dotyczą zmiany? Na pewno osób wracających do Polski z zagranicy. Te, jeżeli chcą uniknąć kwarantanny, będą musiały przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu preparatem dopuszczonym na terenie Unii Europejskiej. Zwolnieniu z kwarantanny podlegać będą też uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, dzieci przedszkolne oraz studenci, doktoranci i osoby prowadzące działalność naukową.