Wiosenne porządki w mieście

17 marca na terenie gminy Wołów rozpoczęły się prace remontowe w ramach robót publicznych. Jedenastu pracowników zatrudnionych na okres pięciu miesięcy wykonuje prace porządkowe i naprawcze w obrębie dróg, chodników i poboczy na terenie Wołowa i Lubiąża oraz prace remontowe w gminnych obiektach użyteczności publicznej (świetlice, Ochotnicze Straże Pożarne). Celem prac jest poprawa estetyki Wołowa i okolicznych miejscowości.