WOK zaprasza wystawców na Jarmark Wielkanocny

Grafika WOK-u

Jak co roku Wołowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się na wołowskim rynku, 13 kwietnia 2019 roku.

WOK przyjmuje już zgłoszenia od lokalnych rękodzielników, artystów, drobnych przedsiębiorców handlowo-usługowych oraz lokalnych organizacji pozarządowych.
Chętni wystawcy mogą zgłaszać się do 29 marca 2019 roku. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z udostępnionymi dokumentami oraz wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową osobiście do sekretariatu WOK, drogą mailową lub faxem. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 713892643, fax 71 389 14 42.

Dokumenty:

1. Karta Zgłoszenia
2. Regulamin
3. Karta online