Dotacja na usunięcie azbestu

Rozpoczął się nabór wniosków na dotację w ramach usuwania, zbierania i transportu, oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Mogą je złożyć mieszkańcy gminy Wołów, których nieruchomości były ujęte w “Programie usuwania azbestu”. Stosowny wniosek jest dostępny Urzędzie Miejskim w Wołowie. Termin składania wniosków: do 3 lutego 2017 roku.

Przed planowanym demontażem wyrobów azbestowych właściciel nieruchomości jest zobowiązany, zgodnie z ustawą prawo budowlane, do dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Sprawy związane ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę załatwia się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, II piętro, pok. nr 31. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: od 01.06. do 31.08.2017 r.