Wołowska policja zachęca do korzystania z Krajowej mapy Zagrożeń

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym w ramach rozpoczętej niedawno akcji „Zima 2021/2022” dokonują sprawdzeń miejsc przebywania osób bezdomnych, a także tych przebywających w trudnych warunkach. Funkcjonariusze proszą o reagowanie, gdy widzimy osoby, które wieczorem czy w nocy przebywają na dworze, w niskich temperaturach siedzą w parkach, na przystankach lub w innych miejscach.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz podległego Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym podczas obchodów rejonów służbowych sprawdzają, czy osoby bezdomne oraz te zamieszkujące w trudnych warunkach nie potrzebują pomocy. Nie tylko dzielnicowi, ale także pozostali policjanci, regularnie, przez okres zimowy dokonywali będą kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne na terenie powiatu wołowskiego. Kontrole przeprowadzane są w ramach akcji Zima 20221/2022, która ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, przekazywanie im wiadomości o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

Funkcjonariusze proszą o reagowanie, gdy widzimy osoby, które wieczorem czy w nocy przebywają na dworze, w niskich temperaturach siedzą w parkach, na przystankach lub w innych miejscach. Osoby mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że nie musimy sami udzielać takim osobom pomocy, jednak pozostając na mrozie znajdują się oni w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Nie wahajmy się więc zadzwonić na Policję.

Zachęcamy też do korzystania z aplikacji policyjnej „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której możemy oznaczać miejsca gdzie znajdują się osoby bezdomne wymagające pomocy służb. Każde takie miejsce zostanie sprawdzone przez funkcjonariuszy.