Wołowska Służba Więzienna pomaga zwierzętom

Pomysł zorganizowania pomocy zwierzętom pojawił się po rozmowie wychowawcy d/s działalności kulturalno-oświatowej ppor. Sylwii Nosal-Szmorąg z Prezes Towarzystwa Opieki nad zwierzętami Violettą Kostyszyn.

TOZ składa się wyłącznie z wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas by chronić zwierzęta. Wśród funkcjonariuszy i pracowników wołowskiej jednostki penitencjarnej zorganizowana została zbiórka potrzebnych rzeczy. W jej trakcie darczyńcy przekazali pomoc w postaci karmy dla kotów i psów, legowisk, koców, transporterów dla zwierząt. Wołowscy osadzeni również przyłączyli się do tej szlachetnej akcji. W ramach terapii zajęciowej w pracowni stolarskiej Oddziału terapeutycznego wykonali 4 budy dla psów i kotów. Całość została przekazana przez wołowskich więzienników w dniu dzisiejszym Prezes TOZ. W podziękowaniu za pomoc przekazany został dyplom określający Zakład Karny w Wołowie mianem przyjaciela zwierząt.

źródło: Zakład Karny w Wołowie