Wrócili do szkół (video)

S0201043Uczniowie w całym kraju przywitali dzisiaj nowy rok szkolny 2016/2017. Nie inaczej było w powiecie wołowskim, gdzie od rana były organizowane szkolne apele. Zaraz po nich uczniowie rozeszli się do klas i zapoznali z nowymi planami lekcji.
My odwiedziliśmy między innymi Szkołę Podstawową nr 2 w Wołowie. Podczas apelu dyrektor Małgorzata Grzeczkowicz – Mandat przedstawiła całe grono pedagogiczne. Kolegów i koleżanki ze szkoły przywitał z kolei Artur Makarewicz, przewodniczący samorządu uczniowskiego.
W imieniu burmistrza Wołowa przemawiała Anna Bandoch, skarbnik gminy która życzyła zebranym żeby najbliższe dwa miesiące były równie słoneczne jak pierwszy dzień szkoły.
Z kolei my życzymy wszystkim uczniom wytrwałości i chęci do nauki – powodzenia!