Z wizytą w przychodni. Tutaj ruszy punkt szczepień przeciwko covid-19

Burmistrz Dariusz Chmura, wiceburmistrz Jan Janas oraz prezes PWK Wołów Rafał Borzyński złożyli wizytę w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Wołowie, gdzie niebawem pracę rozpocznie punkt szczepień przeciw COVID-19.

–  W 2020 roku samorząd przekazał spółce Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie środki ochrony osobistej w postaci maseczek i płynów do dezynfekcji – przypomina wołowski ratusz. – Spółka otrzymała także sfinansowany przez gminę respirator wraz z osprzętem do ratowania życia pacjentów szpitala w Wołowie za kwotę ponad 52 000 zł, butle tlenowe za kwotę 3 753 zł, aparat do EKG za 5 655 zł. Oprócz tego samorząd wyposażył Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Wołowie oraz Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną w Wołowie w komory do dezynfekcji za kwotę 36 900 zł.

Gmina Wołów brała również czynny udział w pomocy w przeniesieniu administracji Powiatowego Centrum Medycznego do budynku wołowskiej biblioteki na czas pełnienia przez wołowski szpital funkcji placówki leczącej zakażonych COVID-19. Prace adaptacyjne opiewały na kwotę 16 300 zł.