Zaprosili młodych mieszkańców na warsztaty

W Lubiążu odbyły się drugie już warsztaty instrumentalne realizowane w ramach projektu „Przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi”. Zajęcia prowadził Grzegorz Kucharczyk.

Projekt „Rowerowo-muzyczna promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Lubiążu” złożony został wiosną tego roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod koniec czerwca, w wyniku którego Stowarzyszenie Lubiąż otrzymało maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych i znalazło się wśród 45 dofinansowanych projektów.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Oprócz warsztatów projekt zakłada organizację rajdu rowerowego, wykonanie materiałów promocyjnych z motywem lubiąskim (kubki, torby bawełniane, kalendarz) oraz wykonanie planu rowerowych tras przebiegających wokół Lubiąża. Koordynatorem projektu jest Zbigniew Posacki.