Zielona z nową nawierzchnią

Remont nawierzchni drogi przy ulicy Zielonej w Wołowie dobiega końca.

-Stan dawnej nawierzchni nie nadawał się już do miejscowych napraw ze względu na zły stan drogi – przypominają gminni urzędnicy i informują, że zakres prac na Zielonej obejmował frezowanie, uzupełnienie podbudowy oraz wybudowanie nowej warstwy nawierzchni.