Zmiana zasad obsługi klienta w dolnobrzeskim ratuszu w związku z koronawirusem


Od 1 grudnia 2021 r., z uwagi na narastającą liczbę zakażeń COVID-19, następują zmiany w sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym.

Na parterze budynku Oficyny (wejście C – szklane drzwi) wyznaczona jest zamknięta strefa do obsługi interesantów.

Interesanci będą przyjmowani w biurach tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym z urzędnikiem i po ustaleniu, iż jest to niezbędne dla załatwienia sprawy.

Pisma, wnioski i podania w formie papierowej należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przed szklanymi drzwiami I piętro Budynek Główny.

Co zrobić, kiedy nie muszę przyjść osobiście?

W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa mieszkańcy proszeni są o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: um@brzegdolny.pl, przez platformę ePUAP oraz telefonicznie.

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 71 319 51 17 wew. 137 (akty stanu cywilnego)

Ewidencja ludności – tel. 71 319 51 17 wew. 144 (dowody osobiste, meldunki)

Sekretariat, Biuro Obsługi Klienta – tel. 71 319 51 17

Geodezja – tel. 71 319 51 17 wew. 239, 240 (opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności)

Ochrona Środowiska – tel. 71 319 51 17 wew. 211 (wycinka drzew i krzewów)

Gospodarka komunalna – tel. 71 319 51 17 wew. 145 (kontenery na gruz, odbiór odpadów)

Architektura – tel. 71 319 51 17 wew. 217 (wypisy i wyrysy z planu, zajęcia pasa drogowego)

Inwestycje – tel. 71 319 51 17 wew. 205 (roboty budowlane)

Podatki – tel. 71 319 51 17 wew. 123, 125, 128 (opłaty za śmieci, podatki)

Sprawy mieszkaniowe – tel. 71 319 51 17 wew. 247, 230 (czynsze, mieszkania komunalne)

Wydział oświaty – tel. 71 319 51 17 wew. 219, 225, 234 (sprawy dotyczące placówek oświatowych)

Działalność gospodarcza – tel. 71 319 51 17 wew. 263 (rejestracja działalności)