Cudzoziemcy wracają do pracy na Dolny Śląsk

Liczba cudzoziemców zgłoszonych w całej Polsce do ubezpieczeń społecznych w ZUS, na koniec sierpnia 2020 roku wynosiła 658 tys. W tym samym czasie na Dolnym Śląsku zarejestrowanych w ZUS-ie było 60 300 obcokrajowców. Pracowników z Ukrainy, który mają legalne zatrudnienie – jest w województwie dolnośląskim 48 344. Rok temu na Dolnym Śląsku pracowało 49 416 Ukraińców.

– Liczba zatrudnionych cudzoziemców po lekkim załamaniu na rynku z powodu COVID-19 znowu powoli rośnie. Najważniejszy jest fakt, że przyjeżdzający do nas obcokrajowcy coraz częściej pracują legalnie, czyli są ubezpieczeni – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – A to oznacza, że nie tylko zbierają kapitał na przyszłą emeryturę, ale są także objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym – dodaje Kowalska-Matis.

Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miała epidemia Covid-19. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wynosiła 658,2 tys., czyli o 30 tys. więcej niż w lipcu Oznacza to, że powoli wracamy do sytuacji sprzed pandemii – mówi rzeczniczka.
Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 480,9 tys. Na drugim miejscu są Białorusini – 44,1 tys. Na trzecim – Gruzini. W rejestrach Zakładu jest ich 10,5 tys.
Największy wzrost w stosunku do lipca odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy – o 27,2 tys. „Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wciąż dynamicznie rośnie i na koniec września powinna już przekroczyć poziom z lutego, czyli sprzed pandemii – komentuje Iwona Kowalska-Matis.
Do ubezpieczeń społecznych zgłoszeni są również obywatele bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Botswany, Republiki Zielonego Przylądka czy Wysp św. Tomasza. ZUS od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z ponad 170 krajów, którzy pracują w Polsce. Pod koniec 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą. Największy skok dokonał się w latach 2017/2018.
Cudzoziemiec, jeżeli spełnia warunki – w świetle prawa polskiego – do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności na terenie Polski – objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Przy zatrudnieniu znaczenie ma to czy taka osoba posiada pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy oraz czy ma wizę lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta czy przyznanie statusu uchodźcy.