Jeździsz na rowerze? Zabierz głos w konsultacjach społecznych i zdecyduj o przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej.

Kilkanaście propozycji zostało zawartych w projekcie „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego”. Każdy chętny może zgłaszać swoje opinie dotyczące przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej do 10 czerwca. Na tej podstawie zostanie zaplanowany ostateczny projekt sieci tras. Będzie mieć ona łącznie ponad 1800 km długości. Jej budowa wpłynie na rozwój regionu i poprawę dostępności komunikacyjnej.

Uwagi do projektu Cyklostrady można zgłaszać poprzez stronę internetową urzędu marszałkowskiego, drogą mailową na adres rower@irt.wroc.pl, a także po raz pierwszy z wykorzystaniem Geoportalu Dolnośląskiego. Ta ostatnia opcja daje także możliwość proponowania na mapie nowych przebiegów poszczególnych odcinków Cyklostrady. Formularz dostępny jest pod adresem https://geoportal.dolnyslask.pl. W menu na głównej stronie należy kliknąć w odnośnik „Przeglądaj publiczne mapy i dane”, a następnie „Dolnośląska Cyklostrada”. Kolejny krok to wybór rodzaju składanych uwag (po lewej stronie). Zrobić to może każda chętna osoba, ponieważ Cyklostrada Dolnośląska ma być przede wszystkim projektem użytecznym i atrakcyjnym dla mieszkańców województwa oraz turystów. – Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci tras rowerowych w całym województwie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowobudowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkownika i środowiska – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Sieć dróg rowerowych w całym regionie

Budowa Cyklostrady w dużej mierze ma zostać sfinansowana ze środków unijnych. Część tras rowerowych w regionie jest już gotowa, we współpracy z samorządami lokalnymi planowane są kolejne inwestycje, aby sieć spełniała standardy bezpieczeństwa, komfortu, atrakcyjności oraz dostępności dla wszystkich chętnych bez względu na wiek, sprzęt czy sprawność cyklisty. Projekt wart jest 850 mln zł. – Cyklostrada Dolnośląska to ponad 1800 km tras rowerowych. Mamy nadzieję zrealizować go w ciągu najbliższych trzech-czterech lat – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych i Samorządowców. – To będą trasy turystyczne, długodystansowe, przebiegające przez nasz region, ale także przez sąsiednie województwa i będą się łączyć z trasami w Niemczech i Czechach. Jestem przekonany, że ten projekt przyniesie korzyści ze względu na łatwiejszy dostęp do atrakcji Dolnego Śląską, który dzięki temu odwiedzi więcej osób wspierających w ten sposób naszą regionalną turystykę – dodaje.

Na budowie Cyklostrady skorzystają mieszkańcy

Taką tendencję obserwuje się w wielu europejskich regionach, gdzie sieci tras rowerowych są impulsem do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz stanowią przyczynek do powstawania na danym obszarze nowych miejsc odpoczynku, hoteli, pensjonatów, a także punktów gastronomicznych i usługowych. Zwiększa się także liczba dostępnych miejsc pracy. Wzrost liczby dróg rowerowych oddalonych od ruchliwych arterii, z których będą chcieli korzystać mieszkańcy w codziennych dojazdach do pracy czy sklepu, przełoży się także ba pewno na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz lepsze zdrowie. – Ścieżki rowerowe  są duchem naszych czasów. Dotyczy to również Cyklostrady. Jazda na rowerze jest zajęciem pożytecznym dla ciała i ducha. Wzmacnia czy wręcz uzdrawia organizm, daje możliwość doskonałego kontaktu z przyrodą, pozwala kontemplować niezrównane piękno krajobrazów naszej Ojczyzny. To wszystko stanie się naszym udziałem dzięki ścieżkom rowerowym w ich najwyższej formie, jaką jest Cyklostrada Dolnośląska. Z tego dobrodziejstwa mogą bezpiecznie korzystać wszyscy. Nie wyklucza nikogo wiek, kondycja fizyczna czy stopień opanowania techniki jazdy. Pomysłodawcom i wykonawcom tych śmiałych projektów infrastruktury rowerowej należy się nasz szacunek, uznanie i wdzięczność – mówi Tytus Czartoryski, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Ważny projekt planowany od dawna

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej to efekt prac planistycznych, które trwały przez ostatnie 4 lata. W 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową. Jej głównym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. Rok później podpisano także list intencyjny w sprawie powstania Blue Velo, czyli szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki, od granicy czeskiej, aż do Bałtyku.
Budowa Cyklostrady będzie podlegała ścisłym zasadom. Wszelkie wymogi projektowe i techniczne zostały zawarte w dokumentacji opracowanej przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, który określa wszystkie standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego. – Najważniejsze cele, które chcemy osiągnąć, to oczywiście w dalszej perspektywie neutralność klimatyczna, a także multimodalność transportowa – czyli zintegrowanie różnych form przemieszczania się (w tym rowerowego) w regionie. Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych i przekazywania swoich uwag – mówi Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W skład sieci dróg wejdzie między innymi 11 głównych tras rowerowych (w tym 5 krajowych), stanowiących element Ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP:
Trasa krajowa nr 9 – EV 9 (Adriatyk – Bałtyk),
Trasa krajowa nr 3 – Blue Velo (Ołomuniec – Bałtyk),
Trasa krajowa nr 12 (Słubice – Katowice),
Trasa krajowa nr 6 – Trasa Via Regia (Drezno – Kijów),
Trasa krajowa nr 8 (Wrocław – Warszawa).
Dzięki temu projektowi Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje także cele określone w polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej.

zdjęcie główne: pixabay