Konkurs na wsparcie działań z zakresu kultury i sportu rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.
Komisja konkursowa, w składzie: przewodniczący Michał Gołąb, Zbigniew Posacki, Magdalena Górak – Kaleta, Krystyna Laszkiewicz, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wyłoniła 7 imprez, na organizację których Starostwo Powiatowe w Wołowie przekaże wsparcie finansowe o łącznej wysokości 19 500 zł. Dofinansowanie otrzymają: