Koronawirus. 36 mieszkańców powiatu na kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje o aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie.

Obecnie na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objętych jest 36 osób, w tym: Gmina Brzeg Dolny – 7 osób; Gmina Wińsko – 12 osób; Gmina Wołów 17 osób.

Spośród wszystkich 36 osób objętych kwarantanną, 1 osoba odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.