Lubiąż wzbogaci się o nową atrakcję turystyczną

Rozpoczęła się realizacja zadania „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu”, które zakłada odbudowę kapliczek w Lasku Św. Jadwigi, wykonanie małej infrastruktury, studni oraz alejek.

Zadanie to realizowane jest przez powiat wołowski w ramach projektu „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” i obejmuje główne działania w lasku Św. Jadwigi w Lubiążu, przez który przebiega m.in. edukacyjna ścieżka historyczno –przyrodnicza.

Lasek świętej Jadwigi to obszar leśny o powierzchni 5 ha o wysokich walorach przyrodniczych i historycznych. Pierwsza wzmianka o tym terenie datowana jest na rok 1508, kiedy to opat Andreas Hoffman nakazał budowę ujęcia wody i rurociągu zaopatrującego klasztor w wodę. W roku 1727 opat Ludwik Bauch, dla uczczenia św. Jadwigi zlecił wybudowanie w lasku sześciu kaplic – stacji drogi krzyżowej. Ich ślady w postaci resztek fundamentów przetrwały do dziś. Dzięki realizacji projektu w tym roku będą one odbudowane.

Oprócz odbudowy sześciu kapliczek, będą także wykonane elementy małej infrastruktury. M.in. betonowy grill, kosze na śmieci, stoły piknikowe z ławami, ławki drewniane, odnowiona będzie studnia przy lasku, a także wykonana droga i alejka umożliwiające dojście do lasku.

Planowany termin zakończenia realizacji tego zadania to połowa listopada. Miejmy ogromną nadzieję, że infrastruktura będzie służyła mieszkańcom i turystom przez wiele lat. W poprzednich latach działania w lasku realizowało Stowarzyszenia Lubiąż, które w ramach programu „Działaj lokalnie” wykonało elementy małej infrastruktury wokół studni, a także projekt odbudowy kapliczki.

Koszt zadania to ponad 320 tys. zł.

/źródło: Lubiąż fb/