MEN podaje szczegóły dotyczące stacjonarnej i zdalnej nauki

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – tzw. zerówkach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego po niedzieli pozostaje bez zmian – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w związku z sytuacją epidemiczną, od poniedziałku do 29 listopada na zdalne nauczanie przejdą klasy I-III szkół podstawowych oraz że do 29 listopada przedłużona będzie zdalną naukę dla starszych klas podstawówki i szkół średnich.

– Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian – czytamy w informacji MEN.

Oznacza to, że podstawową formą ich funkcjonowania będzie tryb stacjonarny, chyba, że zgodę na inną formę funkcjonowania (tryb mieszany – gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdanie, lub tryb całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.

Jak podaje resort edukacji stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.