Mieszkańcy Radecza, Żerkowa i Bukowic rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na remont kościoła. Szukają darczyńców

Pierwszy etap obejmie remont wieży kościelnej (koszt szacunkowy to 160 tys. zł). Drugi etap to remont dachu kościoła (na ten cel potrzeba 360 tys. zł).

Komitet społeczny, który zawiązał się wśród parafian, a więc mieszkańców Żerkowa, Radecza oraz Bukowic w przyszłym roku będzie występował o dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych. Niezbędny do realizacji projektu jest jednak wkład własny.

– Podjęto decyzję o rozpoczęciu zbiórki na rzecz remontu. Wpłat dokonują mieszkańcy po 30 zł miesięcznie od rodziny – informują społecznicy. Jeśli są osoby, formy, darczyńcy, którzy chcieliby wspomóc remont zabytkowego kościoła, mogą wpłat dokonywać u osób wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach oraz na konto bankowe w Banku Spółdzielczym założone specjalnie dla celów zbiórki. Odbiorca: Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach nr konta: 12 9583 0009 0014 4397 2000 0030, tytułem: miejscowość – imię i nazwisko – miesiąc składki.

Takie prace zrealizowano wcześniej

Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1891r. w stylu neogotyckim. W latach 70-tych ubiegłego wieku na skutek wybuchu w Zakładach Chemicznych “ROKITA” całkowitemu zniszczeniu uległo pokrycie kościoła (łupek) oraz zostały zniszczone wszystkie witraże w oknach. Dach został pokryty blachą ocynkowaną nie najlepszej jakości, a okna zostały wypełnione taflami szyb ornamentowych.

W 2002 r. wybrana rada parafialna postawiła sobie za główny cel pozyskanie środków na dokonanie niezbędnych prac remontowych budynku Kościoła.

2004 r.- konserwacja pokrycia dachowego przez oczyszczenie, odtłuszczenie oraz dwukrotnym pomalowaniu farbą chlorokauczukowa blachy. Farba została zakupiona przez Urząd Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym, a wynagrodzenie dla firmy wykonującej konserwację pozyskaliśmy ze zbiórek od parafian.

2006 r.- wykonanie dojścia z kostki betonowej od chodnika ulicy do drzwi wejściowych kościoła oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej (dąb)-dwoje drzwi dwuskrzydłowych oraz jedne jednoskrzydłowe. Koszt tych prac został pokryty przez Urząd Miasta i Gminy.

Prace remontowe zrealizowane dzięki środkom finansowym ofiarowanym przez ludzi dobrej woli:

– remont ogrodzenia murowanego przy kościele (skucie starych tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie )
-wymiana dwóch zniszczonych wsporników narożnych podpierających strop kolebkowy
– odmalowanie ścian wewnętrznych, odmalowanie elementów drewnianych, odrestaurowanie stropu nad prezbiterium, wykonano marmuryzację lamperii, odrestaurowano ołtarz główny, a także stół ofiarny i ambonkę, wykonano witraże ze szkła białego w oknach nawy głównej oraz wieży kościoła.

Prace te zostały zrealizowane dzięki ofiarnej pomocy parafian Radecza, Żerkowa, Bukowic a także odbyły się dwie kwesty zorganizowane w czasie Święta Zmarłych.

Najpoważniejszym i najdroższym remontem będzie odtworzenie pokrycia dachowego. Kościół jest nieogrzewany, w okresie zimowym w czasie mszy św. jest bardzo zimno. Dlatego w przyszłości planowane jest wykonanie ogrzewania elektrycznego.

W 2015r. zostały odtworzone witraże w prezbiterium. Są to trzy okna: w środkowym nad ołtarzem głównym uwidoczniona będzie postać Matki Bożej Wniebowziętej, w dwóch bocznych uwidocznione będą postaci innych świętych. Dodatkowo wykonano nowe okna w pozostałej części kościoła. Wykonano również remont elewacji budynku polegający na oczyszczeniu niektórych fug z porostów, usunięciu luźnych elementów wypełnienia oraz wypełnieniu nową zaprawą.

W 2020 r. parafianie rozpoczęli zbiórkę funduszy na kolejny remont – ten największy i najdroższy – remont dachu i wieży kościoła.