Na jakie przywileje mogą liczyć zaszczepieni przeciwko covid-19?

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą liczyć na kilka ułatwień i przywilejów. Szczepionka na koronawirusa nie zwolni – przynajmniej na razie – z obowiązku noszenia maseczki ani konieczności przestrzegania dystansu społecznego, ale przyniesie korzyści, które mogą stanowić zachętę do zaszczepienia się.

Oto lista przywilejów dla osób zaszczepionych:

– osoby zaszczepione nie będą musiały poddawać się kwarantannie, gdy będą miały kontakt z zarażonym, nawet gdy będzie chodzić o któregoś z domowników;
– osoby zaszczepione będą miały możliwość swobodnego przekraczania granicy, nawet gdyby w Polsce obowiązywała kwarantanna dla wjeżdżających do kraju;
– zaszczepieni przeciw COVID-19 nie będą wliczani do limitu pięciu osób na imprezach organizowanych w domu;
– osoby zaszczepione będą mogły też korzystać swobodnie z rehabilitacji (nie dotyczy ich przepis o ograniczeniu działalności stacjonarnej rehabilitacji leczniczej;
– zaszczepieni nie będą musieli przedstawiać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, gdy będą ubiegali się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego, domu pomocy społecznej, hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej.