Obradowała Powiatowa rada Seniorów

Wyjazdowa sesja Powiatowej Rady Seniorów odbyła się w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym.

W trakcie obrad rozmawiano m.in. o sposobach zapewnienia seniorom dojazdu placówek zdrowotnych i wolontariacie senioralnym. Dyskutowano także o możliwościach współpracy z tworzącą się właśnie Młodzieżową Radą Powiatu Wołowskiego. W sesji uczestniczyli: starosta Janusz Dziarski, burmistrz Paweł Pirek, zastępca burmistrza Artur Michałek oraz sekretarz Katarzyna Zagórska.

/źródło: UM Brzeg Dolny/