Od 10 października cała Polska staje się żółtą strefą. Nakaz noszenia maseczek

Mateusz Morawiecki ogłosił, że strefa żółta została rozszerzona na cały kraj. Oznacza to de facto obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej na terenie całej Polski.

Maseczki należy nosić:

  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość półtora m;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  • w obiektach handlowych lub usługowych;
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego.

W strefie żółtej w stosunku do transportu zbiorowego obowiązują łagodniejsze obostrzenia. W autobusach, tramwajach i metrze pasażerowie mogą zająć wszystkie miejsca siedzące albo 50 proc. miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. W przypadku korzystania z barów i restauracji obowiązują te same reguły, co w strefie czerwonej.

W żółtej strefie wesela i inne uroczystości rodzinne można organizować przy zachowaniu limitu 75 osób. W czasie zabawy nie trzeba zakrywać ust oraz nosa.