Odbierz świadectwo maturalne i aplikuj o stypendium!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej zaprasza tegorocznych maturzystów do ubiegania się o Stypendia Pomostowe na I rok studiów. Nabór wniosków o rekomendację do udziału w konkursie stypendialnym rusza w najbliższy wtorek 12 sierpnia 2020.

W dniu, w którym abiturienci odbiorą swoje świadectwa maturalne, mogą od razu złożyć wniosek o rekomendację do uzyskania stypendium na początek studiów.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaganymi załącznikami) do FEM do 28 sierpnia 2020, a po potwierdzeniu jej uzyskania – przewidywane ogłoszenie wyników to 04 września 2020 – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 września 2020.

Oceniane będą wyniki matury oraz brana będzie pod uwagę będzie sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci z dolnośląskich miejscowości liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, przyjęci na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).

Informacje, regulamin oraz wniosek o rekomendację FEM można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.). FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu “zDolny Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.