Policja sprawdzi, czy nosimy maseczki ochronne

Policja przypomina – w sklepach i instytucjach nadal obowiązuje konieczność noszenia maseczek lub zakrywania ust i nosa.

Policja przypomina, że przepisy sanitarne obowiązujące od 30 maja 2020 r. w dalszym ciągu nakładają na nas obowiązek zakrywania ust i nosa w galeriach, sklepach i np. instytucjach. Wiele osób czując już przywilej możliwości poruszania się bez maseczek po ulicach zapomina, że
wchodząc do lokalu handlowego, usługowego lub galerii nadal musi zakrywać twarz. Niestosowanie się do tego przepisu może skutkować mandatem lub wnioskiem do sanepidu o nałożenie kary finansowej.

Na terenie całego kraju od 30 maja 2020 roku – po kolejnym luzowaniu obostrzeń sanitarnych i odmrażaniu gospodarki, nie ma konieczności stosowania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. Piesi
poruszający się na ulicach nie muszą zatem zakrywać ust i nosa przy zachowaniu należytego dystansu społecznego. Jednakże wielu zapomniało, że obowiązek zakrywania ust i nosa nadal ciąży na osobach
wchodzących do Instytucji, sklepów czy innych lokali usługowych.
Nieprzestrzeganie tych przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia skutkować może odpowiedzialnością. W przypadku podjęcia interwencji policjant może ukarać osobę mandatem karnym w kwocie do 500 zł. Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów ma prawo podejmować sanepid. W tym przypadku kary finansowe mogą być wyższe.

Funkcjonariusze również prowadzić będą działania prewencyjne mające na celu przypominanie mieszkańcom powiatu wołowskiego o obowiązujących przepisach. – Nie zapominajmy, że stan epidemii oraz groźny dla życia wirus Covid – 19 nadal istnieją. Stosujmy się do rozporządzeń i wchodząc do lokali czy podróżując komunikacją publiczną zakładajmy maseczki. Stan zagrożenia jeszcze nie minął, a liczba zachorowań w Polsce wciąż rośnie – apeluje Marzena Pawlik z wołowskiej policji.