Policjanci uświadamiają seniorów, że mogą paść ofiarą oszustów

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w ramach realizowanego wojewódzkiego Programu Prewencyjnego pn. „Wzorowy Senior” już trzeci rok spotykają się z seniorami z terenu powiatu wołowskiego uświadamiając o czyhających na nich niebezpieczeństwach.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w ramach realizowanego wojewódzkiego Programu Prewencyjnego pn. „Wzorowy Senior” już trzeci rok spotykają się z seniorami z terenu powiatu wołowskiego uświadamiając o czyhających na nich niebezpieczeństwach. Na temat bezpieczeństwa seniorów policjanci rozmawiają także z ich dziećmi i wnukami. Podczas trwania programu do grona współpracowników włączono np. placówki bankowe z terenu powiatu wołowskiego czy lokalne parafie. Wszystko, aby jeszcze szerzej dotrzeć do świadomości starszych ludzi, a co za tym idzie poprawić ich bezpieczeństwo.

Obecna sytuacja związana z trwającą epidemią znacznie ograniczyła możliwości podejmowania przez Policję działań prewencyjnych skierowanych do tej, jakże bardziej zagrożonej ryzykiem, grupy społecznej. Tam gdzie to możliwe, z zachowaniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego, funkcjonariusze prowadzą spotkania profilaktyczne. W terenie podczas osobistego kontaktu na terenie własnych rejonów służbowych
z seniorami rozmawiają dzielnicowi.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych z seniorami z gminy Wińsko spotkali się dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Podczas spotkania omówione zostały oszustwa popełniane metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”, ale także innego typu zagrożenia, które spotkać mogą osoby starsze.

Policjanci podkreślili znaczenie zasady „ograniczonego zaufania” oraz współpracy z policjantami przy zatrzymywaniu oszustów. Funkcjonariusze omówili także algorytmy postępowania w razie powzięcia podejrzenia, że osoba starsza może paść ofiarą oszusta.

/źródło: KPP Wołów/