Posadzili 100 lip

W 2018 roku na terenie działek położonych przy ul. Kościuszki w Wołowie dokonano nasadzeń 100 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Pierwszą turę nasadzeń zorganizowano w kwietniu bieżącego roku w dniu obchodów Święta Drzewa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Centrum Edukacji Ekologicznej Stacja Wołów – Natura 2000.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, pracowników, uczniów klas III TAK i II TMO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 na terenie obiektu szkolnego przy ul. Kościuszki posadzono 30 sztuk drzew.

Drugą turę nasadzeń przeprowadzono w październiku tego roku. Na terenie nieużytkowanego boiska, pracownicy specjalistycznej firmy posadzili kolejne 70 lip drobnolistnych.

Drzewa stanowią nasadzenia zastępcze, które rekompensują straty w środowisku przyrodniczym spowodowane usunięciem topól kanadyjskich, których wiek oraz stan zdrowotny stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.