Prezesi i rada nadzorcza Powiatowego Centrum Medycznego z absolutorium

W Wołowie odbyła się dziś druga część Walnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie.

Zgromadzenie większością głosów podjęło uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za 2019 rok i w sprawie dalszego istnienia spółki. Większością głosów absolutorium uzyskali wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, aktualny prezes spółki oraz poprzedni prezesi. Powołano także nowych członków Rady Nadzorczej: Ilonę Skalską-Lipczyńską – przedstawiciela Powiatu Wołowskiego, Artura Michałka – przedstawiciela Gminy Brzeg Dolny oraz Annę Brodziak-Cisak – przedstawiciela Gminy Wołów. W przyszłym tygodniu Rada ma się ukonstytuować i wybrać przewodniczącego.

Wspólników reprezentowali starosta Janusz Dziarski, burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek oraz zastępca burmistrza Wołowa Jan Janas. Obecni byli również prezes Zarządu PCM Piotr Burdach, wicestarosta Jarosław Iskra i zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek oraz pracownicy merytoryczni PCM.