Strażacy z Lubiąża z dotacją na zakup sprzętu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu poinformowała o otrzymanej dotacji.

– Pozwoli ona na zakup nowego sprzętu – cieszą się strażacy. Wartość całego projektu to 25 000 zł, z czego 17 500 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 6 000 zł – Gmina Wołów, 1 500 – OSP Lubiąż. – Zakupiony sprzęt poprawi w dużym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców naszej miejscowości i gminy Wołów – informują strażacy.