Stypendia rozdane

Na początku miesiąca tuż przed sesją Rady Powiatu Wołowskiego zostały oficjalnie przyznane stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wołowski.

Stypendium naukowe otrzymała Dominika Harwas z Technikum im. KEN w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Stypendium sportowe otrzymał Damian Wróbel, uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Kacper Gawda z LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Damian Źródło z Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Stypendium artystyczne otrzymał z kolei Eryk Wysopal, również uczeń z Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Dominika Harwas jest bardzo dobrą uczennicą. Oprócz obowiązków szkolnych chętnie angażuje się w przeróżne szkolne uroczystości i wydarzenia. Jest osobą pracowitą, mającą różnorodne zainteresowania, ciekawą świata. Naukę traktuje jako wyzwanie, czego efektem był udział w Zespołowym ogólnopolskim Internetowym Konkursie “M@tando”. Matematyka jest jej pasją, podobnie jak informatyka, a umiejętnościami, które posiada w tych dziedzinach chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami w szkole. w roku szkolnym 2017/2018 brała bardzo aktywny udział w życiu szkoły (m.in. marsze przeciw przemocy, akcja mikołajkowa dla Domu Dziecka w Krzydlinie).

Damian Wróbel jest pracowity, serdeczny, konsekwentnie dąży do celu. Jest koleżeński, lubiany przez koleżanki i kolegów w klasie. Odpowiedzialnie pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Klasowego. Od wielu lat pasjonuje się sportem, a w szczególności zapasami. Reprezentuje swoją szkołę na licznych zawodach sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Otrzymał wyróżnienie w gronie dolnośląskich uczniów o wybitnych osiągnięciach sportowych w czasie uroczystości „Olimpijczycy 2018” w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu VI 2018 r. Uczeń potrafi w dobry sposób łączyć wyczynowe uprawienie sportu z wynikami w szkole, osiągając najwyższą średnią ocen w klasie I w semestrze- 4,59.

Kacper Gawda jest bardzo utalentowanym zawodnikiem Brazylijskiego JIU JITSU. Odpowiedzialnie podchodzi do obowiązków szkolnych, umiejętnie godząc pasję sportową z ich realizacją. Uczeń świetnie godzi uprawianie sportu z wynikami w szkole. Kacper jest zawsze uśmiechnięty i bardzo chętnie bierze udział we wszelkich inicjatywach klasowych.

Eryk Wysopal rozwija swoje zainteresowania w dziedzinie nauk humanistycznych. Potwierdzeniem tego jest udział w konkursach i olimpiadach tj.: XVIII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego”, “VII Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim”. Szczególnie poświęcił się akcji w Kampanii „Drugie życie TRANSPLANTACJA masz dar uzdrawiania”. Pasją ucznia jest muzyka i sport. Na uwagę zasługuje udział Eryka w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Brzegu Dolnym, Spotkaniu Artystycznym Seniorów w Międzyzdrojach, oraz Memoriale Szobera w którym zajął III miejsce w skoku w dal.

Damian Źródło może pochwalić się takimi osiągnięciami jak drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w grze podwójnej, które były zorganizowane w Brzegu Dolnym, jak również zajęciem pierwszego miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Brzegu Dolnym.