Tak będzie wyglądał kościół po remoncie

Sołectwo Radecz informuje o remoncie wieży i dachu miejscowego kościoła.

Remont został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmie remont wieży kościelnej ( tutaj koszt szacunkowy to 160 tys. zł). Drugi etap to remont dachu kościoła (na ten cel potrzeba 360 tys. zł).

Komitet społeczny, który zawiązał się wśród parafian, a więc mieszkańców Żerkowa, Radecza oraz Bukowic w przyszłym roku będzie występował o dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych. Niezbędny do realizacji projektu jest jednak wkład własny. – Podjęto decyzję o rozpoczęciu zbiórki na rzecz remontu – 30 zł miesięcznie od rodziny począwszy od czerwca 2020 r. – informują społecznicy.

Wpłat można dokonywać u osób wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach oraz na konto bankowe w Banku Spółdzielczym założone specjalnie dla celów zbiórki. Odbiorca: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach nr konta: 12 9583 0009 0014 4397 2000 0030,
tytułem: miejscowość – imię i nazwisko – miesiąc składki.