Trwa nabór na rachmistrzów. Gminy czekają na zgłoszenia do 8 lipca

Do 8 lipca można składać swoje kandydatury na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, który rozpocznie się 1 września. Wnioski przyjmują urzędy gmin.

Powszechne spisy rolne odbywają się co 10 lat. W tym roku rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych na trzy sposoby. Poprzez:
• samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

ierwszym krokiem jest zgłoszenie swojej kandydatury w właściwym urzędzie gminy. Może to uczynić każdy, kto spełnia następujące warunki:
1. jest osobą pełnoletnią
2. mieszka na terenie danej gminy
3. posiada co najmniej średnie wykształcenie
4. posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie
5. nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wzory wniosków znajdziemy na stronach urzędów gmin. Kolejnym krokiem będzie e-szkolenie zakończone zdalnym egzaminem. O uzyskaniu statusu rachmistrza będzie decydować liczba punktów zdobytych przez kandydata, a w przypadku równej liczby – kolejność zgłoszeń podczas naboru.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć rachmistrzowie? To 37 zł brutto za każdy bezpośredni wywiad z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Szacując czas wywiadu na około 30 minut, i mnożąc to przez np. 5 godzin pracy, rachmistrz dziennie będzie mógł zarobić 370 zł.