Uczniowie dolnośląskich szkół kształcenia zawodowego otrzymają stypendia!

Nawet 1800 uczniów szkół zawodowych na Dolnym Śląsku może otrzymać stypendia warte w sumie niemal 10 milionów złotych. Projekt wsparcia stypendialnego będzie finansowany z budżetu województwa, budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystko po to, by promować kształcenie zawodowe w regionie.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z odpowiednio wysoką średnią ocen, uczęszczający do branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych dla młodzieży i  techników. Najlepsi otrzymają wsparcie w wysokości
450 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo zainteresowani będą mogli uczestniczyć w specjalnych „Warsztatach dla stypendystów” organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zajęcia mają na celu podniesienie kluczowych kwalifikacji zawodowych uczniów.

– Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocną pozycję na starcie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe, dlatego systematycznie wspieramy te placówki i ich uczniów. Jestem przekonany, że nasz program stypendialny pomoże podnosić kwalifikacje i będzie dodatkowo promował szkolnictwo zawodowe – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego, oferowanego przez dolnośląskie szkoły. Wsparcie dla uczniów ma z jednej strony zachęcać do nauki, ale też umacniać pozycje wykwalifikowanych absolwentów szkół na rynku pracy.

– Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Wnioski przyjmowane były do końca września – dodaje marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Projekt realizowany będzie w latach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. Szczegóły dotyczące składania wniosków w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dostępne są na stronie internetowej centrumzamek.pl