Urzędy pracy umarzają pierwsze mikropożyczki dla firm

Minęły już co najmniej trzy miesiące od czasu, kiedy pierwsze mikropożyczki wpłynęły na konta firm w ramach wsparcia w czasie koronawirusa. Wiele z tych pożyczek podlega już umorzeniu. Urzędy pracy nie będą informować właścicieli firm o umorzeniu pożyczki.

– Wielu przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc zadaje pytanie, jak uzyskać umorzenie otrzymanej mikropożyczki. Odpowiedź zawarta jest w podpisanej pod koniec czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie. Urząd nie poinformuje samuzatrudnionego lub mikrofirmy o umorzeniu 5 tys. zł mikropożyczki – informuje portal MamBiznes.pl

Urząd pracy nie poinformuje o umorzeniu mikropożyczki

Zgodnie z zapisami ustawy Tarczy Antykryzysowej 4.0 pożyczka w kwocie 5 tys. zł przyznawana przez urząd pracy podlega umorzeniu jeśli osoba prowadząca własny biznes, która uzyskała wsparcie utrzyma działalność przez okres trzech miesięcy od dnia otrzymania pomocy. To z kolei oznacza, że mikrofirmy, które uzyskały wsparcie pod koniec marca i w kwietniu już spełniły warunek uzyskania decyzji o umorzeniu.

Decyzję o umorzeniu podejmuje urząd pracy, ale zgodnie z przepisami nie będzie informował o tej decyzji firm, których pożyczki podlegają umorzeniu.- Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy nie jest decyzją administracyjną, następuje w drodze czynności materialno-technicznej, urząd nie będzie informował pisemnie mikroprzedsiębiorców o dokonanych umorzeniach – poinformował Urząd Pracy w Opolu.

Kiedy firma musi zwrócić 5 tys. mikropożyczki?

Firmy, które nie spełniły warunku utrzymania prowadzonej działalności przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania 5 tys. zł mikropożyczki zobowiązane są do zwrotu wsparcia wraz z odsetkami. – W przypadku nie spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę warunku stanowiącego podstawę do umorzenia tj. w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca otrzyma urzędu pracy pisemne wezwanie do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz harmonogramem spłaty rat pożyczki ( maksymalnie w 12 rat ).

/źródło:mambiznes.pl/