Więcej czasu na przekazanie 1% podatku za 2019 rok

Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym roku możemy przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca. Zeznanie lub PIT-OP można złożyć przez e-PIT, ale również papierowo lub przez e-Deklaracje. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od 1% podatku. 

Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest to dotyczące przekazywania organizacji pożytku publicznego 1% podatku PIT.  W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca (31 maja to niedziela dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca) oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.
Osoby, które chcą przekazać 1 % muszą to zaznaczyć w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (np. emeryci/renciści) muszą złożyć oświadczenie PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia. 

Przekazanie 1% poza usługą Twój e-PIT Jeśli nie możemy założyć Profilu Zaufanego i nie możemy  zalogować się do usługi Twój e-PIT przy pomocy danych uwierzytelniających –  PIT-OP można złożyć papierowo albo przez e-Deklaracje podpisując dokument kwotą przychodu z zeznania za rok 2018 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

 Przypominamy
·  Przekazanie 1% podatku dla OPP, jest możliwe tylko o ile podatnik wskaże OPP w swoim PIT albo gdy emeryt/rencista złoży oświadczenie PIT-OP.
·  Wypełnienie PIT-OP polega jedynie na wpisaniu KRS organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku (nie trzeba go samemu wyliczać).
·  Wysyłka PIT-OP nie oznacza, że emeryci/renciści rozliczają podatek samodzielnie – nadal robi to ZUS.

Na stronie podatki.gov.pl znajduje się szczegółowa instrukcjajak przekazać 1% w usłudze Twój e-PIToraz najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.
 Krystyna Tudrujek Naczelnik Urzędu Skarbowego W Wołowie