Wołowska policja podsumowuje akcję Prędkość. Posypały się mandaty

Podczas prowadzonych czynności policjanci z Wołowa sprawdzili m.in. czy kierujący pojazdami stosują się do ograniczeń prędkości i obowiązujących przepisów.

– Niestety mimo wielu apeli policji oraz innych służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także prowadzonych kampanii społecznych nadal wiele osób prowadzących pojazdy przekracza dozwoloną prędkość – mówi sierż. szt. Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Na blisko 43 skontrolowanych kierowców 42 jechało za szybko. Znaczna część tych osób otrzymała mandaty karne. 6 kierujących przekroczyło w terenie zabudowanym dozwoloną prędkość o 50 km/h, a więc wiązało się to z zatrzymaniem kierowcy prawa jazdy.

Głównym celem prowadzonych przez wołowskich policjantów działań pod kryptonimem Prędkość było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego.

Akcja ta miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie była nieuchronna.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów,
przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.