Wspólnie wesprzyjmy Fundację im. Brata Alberta

Trwa zbiórka pieniędzy na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie przy ul. Odrodzenia 8 oraz podjęcie prac adaptacyjnych, polegających na wykonaniu ogrodzenia posesji przy ul. Stary Lubin 10a.

Fundacja im. Brata Alberta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie, będący miejscem dziennej terapii, rehabilitacji oraz edukacji dla 40 dorosłych uczestników z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną. W ramach projektu „Społeczeństwo  to również my – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, fundacja prowadzi również popołudniowe zajęcia dla 16 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz psychiczną, uczęszczające do Świetlicy Terapeutycznej, która ma swoją siedzibę w budynku Warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przytulisko’’ w Lubinie wyposażony jest w przestarzały system grzewczy, polegający na ogrzewaniu paliwem stałym – węglem, o bardzo niskiej sprawności energetycznej i parametrach technicznych. Gęsty dym wydobywający się z komina, wywołuje pośród mieszkańców ciągłe niezadowolenie, przez co jesteśmy nękani częstymi kontrolami służb i instytucji. Przede wszystkim jednak, zależy nam na bezpieczeństwie wszystkich osób użytkujących obiekt, dokładamy wszelkich starań, aby zmienić przestarzałą infrastrukturę techniczną istniejącej kotłowni, wychodząc naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom oraz przeciwdziałając degradacji infrastruktury Warsztatu..

– Jest to niezwykle stresujące zarówno dla pracowników, jak i uczestników Warsztatu, powoduje pośród nas dyskomfort i bezsilność – mówią organizatorzy zbiórki. – Planujemy wymianę istniejącego kotła C.O., na nowoczesny, bezpieczny, energooszczędny oraz spełniający wszelkie kryteria norm i jakości z niezbędnymi akcesoriami, obudową oraz zabudową. Kocioł taki posiada wszelkie atesty i certyfikaty zapewniające nienaganne funkcjonowanie, gwarantujące zachowanie parametrów ekspozycji pyłów, emisji tlenku węgla, związków gazowych, tlenków azotu oraz cząstek stałych.

Ogrodzenie terenu przy budynku St.Lubin 10a

Jest to urokliwe miejsce, gdzie posadowiony jest drugi obiekt, z którego korzystają uczestnicy Warsztatu. Duży teren z ogrodem, otoczony wokół bujnym drzewostanem, stanowi urozmaicenie pobytu oraz terapii uczestników z niepełnosprawnością. Na terenie posesji przebywają dwa psy oraz koty, które wywierają bardzo pozytywny wpływ na przebywające tam osoby z niepełnosprawnością. Doświadczają one kontaktu ze zwierzętami, uczą się wrażliwości, opieki, odpowiedzialności. – Koniecznością oraz niezbędną potrzebą tego pięknego i osobliwego miejsca, gdzie działania terapeutyczne przenikają się z poczuciem wolności i nieskrepowaną naturą, jest zabezpieczenie go przed ingerencją i nieuzasadnionym wtargnięciem zarówno zwierząt, jak i osób trzecich, a w szczególności dbałość o bezpieczeństwo przebywania korzystających z niego osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną – czytamy na stronie zbiórki. – Należy pamiętać o tym, że pośród uczestników warsztatu są też takie, które nie znają swojego adresu, miejsca zamieszkania oraz nie mają orientacji w terenie, a charakteryzują się tendencją do ucieczek i opuszczania terenu bez zezwolenia.

ZBIÓRKA