Znamy nazwiska radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego

Od 21 do 23 września w szkołach ponadpodstawowych powiatu wołowskiego odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego. 

W ramach mandatów przynależnych szkole Radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego zostali:
1. Patryk Filarowski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 167 głosów.
2. Jan Kubicki – Liceum im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym – 69 głosów.
3. Gabriel Sówka – Liceum im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym– 64 głosy.
4. Bartosz Czyżowicz – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – 60 głosów.
5. Kajetan Zatwardnicki – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie – 59 głosów.
6. Julia Sasanowicz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie–56 głosów.
7. Natasza Charłampowicz – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – 46 głosów.
8. Izabela Buraczyńska – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – 42 głosy.
9. Julia Zabagło – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 34 głosy.
10. Mateusz Oleszkiewicz – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie – 33 głosy.
11. Michał Nowaczyk – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – 33 głosy.
12. Nikola Cyrankowska – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 30 głosów.
Dwóch kandydatów z Liceum im. M. Kopernika w Wołowie uzyskało taką samą ilość głosów tj. Mateusz Podlewski 33 głosy i Mateusz Oleszkiewicz 33 głosy. Komisja Wyborcza dokonała losowania. W jego wyniku mandat przypisany szkole uzyskał Mateusz Oleszkiewicz.

Radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego zostali również kandydaci (poza przypisanym do szkół mandatom), którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów:
1. Filip Różycki – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – 43 głosy.
2. Mateusz Podlewski – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie – 33 głosy.
3. Paweł Łubkowski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 32 głosy.
4. Oliwia Biernacka – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 31 głosów.
5. Zuzanna Czapluk – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie 27 głosów.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Wołowie/