Żołnierze pobierają wymazy od mieszkańców

Zaangażowanie żołnierzy i ich ogromny wkład w niesieniu pomocy przy pobieraniu wymazów.

Cztery przyszpitalne zespoły wymazowe z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz pięć zespołów wymazowych mobilnych z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej od miesiąca wspierają dolnośląski NFZ i placówki medyczne w pobieraniu wymazów. Żołnierze wykazują zaangażowanie i nieoceniony wkład w niesieniu pomocy tym, którzy jej teraz potrzebują najbardziej. To pokazuje, że zawsze warto wierzyć w dobro i jego siłę. Dziennie pobierają ok. 500 wymazów od mieszkańców, u których istnieje prawdopodobieństwo zakażenia SarsCoV-2. Wojskowe zespoły wymazowe, pracę zaczynają o godzinie 6 rano. Pobierają sprzęt, czyli kombinezony, przyłbice, maseczki, rękawice, środki dezynfekujące oraz materiały do pobierania wymazów. Lista wyznaczonych adresów dla zespołów mobilnych oraz w punktach stacjonarnych jest bardzo długa. Jeden zespół musi odwiedzić nawet 150 adresów dziennie.

W zespołach jeżdżą wyszkoleni ratownicy medyczni. Do pobierania materiałów biologicznych podchodzą bardzo sumiennie i profesjonalnie. Aby zabezpieczyć siebie ubrani są w specjalistyczne kombinezony, podwójne rękawice, maseczkę i przyłbicę. Po  pobraniu wymazu i zabezpieczeniu go w specjalnym pojemniku, ratownik jest dezynfekowany, a kombinezon trafia do pojemnika na odpady medyczne.

Na zlecenie NFZ wykonujemy wymazy w wyznaczonych do tego punktach pobraniowych a następnie przekazujemy te próbki do laboratorium ALAB Laboratoria przy ul. Robotniczej 32, które przeprowadza ich badania. Celem uzyskania wyniku testu, należy kontaktować się z lekarzem POZ bądź bezpośrednio na stronie laboratorium – mówi kpt. Renata Mycio Oficer Prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

-Trudne i odpowiedzialne zadanie stoi przed żołnierzami pobierającymi wymazy. Pełnią je ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje oraz mający specjalne przeszkolenie.Wszędzie tam, gdzie żołnierze 16 DBOT i 11 LDKPanc pełnią służbę, w znacznym stopniu odciążają personel medyczny. Dzięki temu pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów– informuje płk. Artur Barański Dowódca Dolnośląskich Terytorialsów.

Żołnierze wydzieleni z ramienia 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w skład których wchodzą Terytorialsi oraz żołnierze wojsk operacyjnych oprócz pobierania wymazów wspierają również m.in. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. 13 żołnierzy codziennie wpisuje do systemu dane osób u których wyszedł pozytywny test na koronawirusa oraz telefonicznie informują osoby objęte kwarantanną o wydanej decyzji.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.