Żywność trafiła do polskich rodzin na Ukrainie

Paczki trafiły do Ostroga. – Po wielu dniach ciężkiej pracy, tysięcy wykonanych rozmów i pokonaniu 2500 km, jesteśmy dumni, że Polacy pamiętają o naszych Rodakach na Kresach. Była to dla nas wzruszająca podróż, której towarzyszyła Boża opieka. Był to dar Zachodnich Kresów dla Wołynia i – bliskich naszemu sercu Kresów Wschodnich – mówił ks. Waldemar Szlachta.

Paczki z powiatu wołowskiego trafiły do polskich rodzin na Ukrainie.

Wołowska akcja zbierania żywności do paczek świątecznych dla mieszkańców Korca i Ostroga i polskich rodzin zamieszkałych w innych miejscowościach na Ukrainie została zakończona 11 grudnia.

Koordynatorką zbiórki byli nauczyciele: Joanna Szulc -Drębkowska i Zbigniew Marzoch. Paczki zostały zebrane w Szkole w Starym Wołowie i Warzęgowie.

Ks. Tomasz i grupa Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, która zawiozła paczki do kościoła św. Antoniego w Korcu

Delegacja Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej 12- 13 grudnia odwiedziła rejony zamieszkałe przez polską ludność na Ukrainie i przekazała dary mieszkańcom Kresów za pośrednictwem Kościoła w Korcu i Ostrogu. – Jesteśmy wdzięczni naszym Rodakom na Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trud życia. Naszą akcją oddajemy hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrzegają maksymy “Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczesnych Bohaterów zachowujących Polskość w najczystszej postaci – mówił ks. Waldemar Szlachta, proboszcz parafii w Korcu.

Stary Wołów. Ta szkoła od lat aktywnie uczestnicy w pomocy Polakom na Kresach. Dzięki nim 90 świątecznych paczek dotarło przed Bożym Narodzeniem do Polaków na Kresach

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy. Podziękowania dla burmistrza Dariusza Chmury, starosty Janusza Dziarskiego, radnych: Łukasza Ciołka i Rafała Borzyńskiego za pomoc w zbiórce i dary składa Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej.

– Dzięki tym darom mieszkańcy na kresach przeżywają razem z nami święta Bożego Narodzenia – mówił radny Rafał Borzyński do dzieci w Szkole Podstawowej w Warzęgowie, które brały udział w zbiórce.