GIS wycofuje ze sklepów rukolę i mix sałat

Główny Inspektorat Sanitarny  wydał nowe ostrzeżenie – wycofanie wskazanych partii rukoli i produktów zawierających rukolę ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Eisberg Sp. z o.o., ul. Bydgoska 22, 59-220 Legnica wycofaniu wskazanych poniżej partii rukoli i produktów zawierających rukolę w związku z wykryciem w wewnętrznych badaniach firmy w dwóch próbkach produktu „Rukola 100g” wyprodukowanych dla jednego z Klientów (nr partii/ termin przydatności 02.09.2020, 04.09.2020) obecności bakterii Salmonella.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami Eisberg Sp. z o.o. uruchomiła akcję wycofania towaru od Klientów, do których wysłane zostały ww. partie produktów.

Odbiorcami wycofywanych produktów były m.in. podmioty: Jeronimo Martins Polska S.A., Lidl Sp. z o.o. sp.k., McDonald’s, SCA PR Polska Sp. z o.o., Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów
Nie należy spożywać produktów z partii objętych komunikatem.
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem.