Jak zrealizować eReceptę?

eRecepta jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP – pacjent.gov.pl). Dzięki niej możesz pobrać, przeglądać, a przede wszystkim realizować recepty wystawione przez twojego lekarza.

Po kliknięciu w receptę, aplikacja wyświetli jej szczegółowe dane, w tym status i informacje o lekach. Do uruchomienia eRecepty wymagana jest aktywna mTożsamość. To ważne ze względu na bezpieczeństwo Twoich danych. Jeśli jej nie masz, to zostanie założona przy instalacji eRecepty. Usługa wymaga również aktywnego Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta w systemie eZdrowie, to aplikacja przy pierwszym uruchomieniu (po akceptacji regulaminu) je utworzy. Na tej podstawie w aplikacji mObywatel zobaczysz niezrealizowane recepty.

Tak zrealizujesz receptę

Na początku listy niezrealizowanych recept wyświetlane są recepty właściciela mTożsamości, a następnie recepty jego podopiecznych oraz osób które udzieliły mu pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa możliwe jest z wykorzystaniem funkcjonalności m.in. udostępnianych z poziomu Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Zlecenie na lekarstwa możesz zrealizować na dwa sposoby:

  1. Podając numer PESEL osoby na którą wystawiona została recepta oraz cyfry wyświetlone pod kodem QR.
  2. Okazując do zeskanowania ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR.

Jeśli apteka – np. w wyniku awarii sieci – nie ma dostępu do systemu recept (P1 eZdrowie), możliwe jest zrealizowanie recepty w trybie off-line. W tym celu na ekranie telefonu należy dotknąć pola “Pobierz PDF”. W ten sposób można pobrać kod QR, po zeskanowaniu którego aptekarz będzie posiadał wszystkie niezbędne informacje umożliwiające realizację recepty.

/źródło: www.gov.pl/