Niecodzienne odkrycie w kościele w Głębowicach

Podczas prac konserwatorskich prowadzonych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. NMP z Góry Karmel w Głębowicach, gm. Wińsko doszło do niecodziennego odkrycia. Odnaleziono uszkodzony, XVIII-wieczny obraz, który służył jako wtórnie wykorzystana przesłona konstrukcji gzymsowania ołtarza.

– Lico obrazu było niewidoczne, a eksponowane odwrocie było pokryte marmoryzacją. Płótno przedstawia prawdopodobnie św. Teresę prowadzoną przez Ojców Karmelitów do nieba – informuje Dolnośląski Konserwator Zabytków. – Obraz poddano konserwacji, odczyszczono go z luźnych warstw kurzu i brudu, następnie zdezynfekowano powierzchnię. Zabezpieczono i podklejono osypujące się fragmenty oraz doczyszczono powierzchnię lica i odwrocia.

Malowidło sklejono stykowo, a następnie zdublowano na nowe płótno. Uzupełnienia ubytków gruntu wykonano w kolorze zbliżonym do koloru oryginalnie zastosowanej barwionej zaprawy, a uzupełnienia warstwy malarskiej wykonano farbami kredowymi. Obraz zabezpieczono werniksem pośrednim ketonowym i nabito go na nowe drewniane krosna malarskie. Prace te były realizowane w krakowskiej pracowni konserwatorskiej Pana Marcina Ciby.

Obecnie obraz jest eksponowany w przestrzeni kościoła. Jan Adam von Garnier, cesarski pułkownik kawalerii w roku 1664 roku zakupił Głębowice, w których założył niewielką kurię majątkową. Za zasługi z czasów wojny trzydziestoletniej w 1652 roku otrzymał od cesarza tytuł barona. W latach 70-tych XVII w.

Garnier powziął zamiar ufundowania klasztoru karmelitów na terenie swoich posiadłości. Kamień węgielny pod budowę klasztoru został położony w 1676 r. W 1679 r. klasztor zapewne był już gotowy, gdyż zamieszkał w nim sam Garnier, jako brat świecki. Zmarł rok później i pochowany został w krypcie kościoła klasztornego.

źródło: Dolnośląski Konserwator Zabytków