Przed nową radą poważna decyzja – budowa bloku operacyjnego?

Fragment rozmowy z Iloną Zmarlak, prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie opublikowanej w Kurierze Gmin 20 listopada 2018 roku.

– Kończąca się kadencja włodarzy i radnych, to dla też czas podsumowania pani pracy w PCM. Chciałam zapytać o ten mijający czas, o sukcesy i porażki w powiatowej służbie zdrowia. Czego było więcej: porażek czy sukcesów?

– Niejednokrotnie spotykam się ze stwierdzeniem, że szpital powiatowy jest jednym z najtrudniejszych obszarów do zarządzania i nie sposób się z tym nie zgodzić, niemniej dla mnie jest on także miejscem niezwykle ciekawym, gdzie skupiają się losy wielu ludzi i gdzie kontakt z drugim człowiekiem, praca na jego rzecz, są najważniejsze. Obserwując losy Powiatowego Centrum Medycznego na przestrzeni 10 lat, ostatnie 3 lata postrzegam zdecydowanie jako czas z przewagą sukcesów. Zaliczam do nich m. in. oddłużenie spółki, odzyskanie płynności finansowej, zakupienie nowego sprzętu medycznego i elementów wyposażenia, wykonanie wielu prac remontowych, rozszerzenie działalności o opiekę nocną i świąteczną oraz o usługi transportowe, wejście do sieci szpitali.

– Najgłośniejsza sprawa w pani kadencji, to próba utworzenia oddziału pediatrycznego, która zakończyła się fiaskiem.  I czy jest szansa nadal na jego utworzenie?

 – Podjęliśmy próbę utworzenia oddziału pediatrycznego z ogromnym zaangażowaniem. Wraz ze starostą Powiatu Wołowskiego porozumieliśmy się w tej sprawie z dyrekcją NFZ. Zarząd spółki zawarł porozumienia w sprawie współpracy z personelem, zabezpieczyliśmy sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia takiego oddziału, pozytywnie przeprowadziliśmy procedury. Niestety nie spełniliśmy wymogów dotyczących warunków technicznych i przystosowania szpitala w Brzegu Dolnym na potrzeby funkcjonowania takiego oddziału. Dyrekcja NFZ nie zamknęła nam możliwości ubiegania się o kontrakt na pediatrię w przyszłości, jednakże po dostosowaniu obiektu do istniejących wymogów.

A o co Wy chcielibyście zapytać prezes PCM? Pytania prześlemy Pani prezes w Waszym imieniu.