Salmonella nie tylko na skorupkach

W trakcie badań przeprowadzanych 3 grudnia przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek oraz w treści jaj ” Jaja młodości”.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: – Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może powodować przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Jak informuje GIS producent jaj poinformował już odbiorców skażonej partii o konieczności wycofania jej z rynku oraz przekazania do utylizacji.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/jaja-co-powinienes-wiedziec-2

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: 10 Świeżych jaj z chowu klatkowego, klasa A, klasa wagowa L, Jaja młodości Genowefa Kowieska

Numer partii/ Data minimalnej trwałości: 06.12.2021

Kod na skorupkach jaj: 3PL 14261338

Producent: Produkcja Jaj Konsumpcyjnych Genowefa Kowieska, Żelków Kolonia,
ul. Siedlecka 35, 08-110 Siedlce, numer zakładu pakowania jaj: PL 14265903

Zobacz też: